commerce phd thesis rose for emily essay content writing services in pune lined writing paper pdf term paper services admission essay writing essay research proposal background should college athletes be paid essay findings and analysis dissertation example analytical research paper help

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Klasa: 021-04/04-01/43

Urbroj: 2163/1-01/4-04-1

Pazin, 12. svibnja 2004.

 

 

ČLANOVIMA KLUBA SDP-a

 

 

Predmet: Poziv na sjednicu Kluba SDP-a

 

 

Sazivam Klub vijećnika SDP-a Županijske skupštine Istarske županije

 

 

za ponedjeljak, 31. svibnja 2004. godine

s početkom u 16,00 sati

u maloj sali za sastanke Spomen doma u Pazinu

 

prije 37. sjednice Županijske skupštine Istarske županije, kako bi se ukratko raspravljalo o dnevnom redu.

 

 

 

Predsjednik Kluba SDP-a

Anton Peruško, v.r.