phd dissertation in management outline of a research paper example divers resume search of capsized cruise ship get help writing a dissertation medical doctors how to write a essay for scholarship help me concentrate on my essay pay essay school english paper one 2014 free argumentative essays paper moon songwriter

Program razvitka golfa kao elementa razvojne strategije hrvatskog turizma, 1999.

Obzirom da je ovaj Program sukladan Programu prostornog uređenja RH, kao takav predstavlja i element Strategije njenog prostornog uređenja. Svaki prijedlog izgradnje golf igrališta analiziran je prije svega kao dio šire i u nas nove turističke ponude određenog područja, a u odnosu na prostor kao turističko-rekreacijski i sportski objekt koji svoj smisao i opravdanost, u pravilu nalazi ili u većim urbanim središtima i njihovom neposrednom okruženju, ili u razičitim turističkim područjima, odnosno destinacijama.

U polaznim se osnovama o razvitku golfa raspravlja kao obliku i nezaobilaznoj potrebi suvremene turističke ponude na kojoj se razvio i u drugim Mediteranskim zemljama. Stoga je temeljno polazište da u nas turizam predstavlja jedinu tržišno realnu osnovu razvitka golfa.

Navedeno predstavlja osnovu predloženog prostornog i tržišno utemeljenog razmještaja golf igrališta, kao i dostignutog stupnja njihove provedbene pripremljenosti i drugih polaznih kriterija.

Ovaj Program, osim odabira lokaliteta za izgradnju golf igrališta od važnosti za RH predlaže određene provedbene pretpostavke i institucionalne i organizacijske postupke, tj. prijedlog programa mjera za ostvarenje samog Programa. Također predlažu se aktivnosti praćenja provedbe donesenih odluka kao i praćenje kontrole kvalitete.

Sve prethodno navedeno predstavlja najvažnije elemente jedne osmišljene politike razvitka golfa kao skupa mjera kojima se stvaraju uvjeti i otklanjaju prepreke izgradnje golf igrališta kao jednog od najpotrebnijih i nezobilaznih elemenata razvitka kvalitetne turističke ponude i promjene njenog dosadašnjeg i još uvijek prevladavajućeg tržišnog imagea kao zemlje sezonskog i masovnog turizma u kojoj još uvijek nije moguće dobiti odgovarajuću vrijednost za novac.

Na kraju, Program nudi osnovne zaključke s prijedlogom odluka i mjera za provedbu istoga.