commercial aquaponics business plan handy homework help book essay writing evaluation how to write paper admission essay writing high school students phd thesis proposal in management

Brijuni rivijera

Projekt "Brijuni rivijera" je jedan od onih koji mogu i trebaju značajno promijeniti sadašnju sliku istarskog i hrvatskog turizma. Prepoznavši tu potrebu ujedno kao i poslovnu mogućnost Vlada Republike Hrvatske i Istarska županija izradile su materijal koji služi kao polazna osnova za realizaciju projekta te su potpisale Društveni ugovor o osnovanju društva "Brijuni rivijera". Svi do sada izrađeni materijali, prezentacije kao i donijete odluke nalaze se na www.brijunirivijera.hr.