quality essay writing services alegbra homework help purchasing essays online vocabulary essay writing interior design essay mla essay papers bayesian networks phd thesis writing a book online

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Klasa: 021-04/04-01/30

Urbroj: 2163/1-01/4-04-1

Pazin, 31. ožujka 2004.

 

 

ČLANOVIMA KLUBA HDZ-a i HIP-a

 

 

Predmet: Poziv na sjednicu Kluba stranaka HDZ-a i HIP-a

 

 

Sazivam Klub vijećnika stranaka HDZ-a i HIP-a Županijske skupštine Istarske županije

 

 

za četvrtak, 15. travnja 2004. godine

s početkom u 16,00 sati

u maloj sali za sastanke Spomen doma u Pazinu

 

prije 36. sjednice Županijske skupštine Istarske županije, kako bi se ukratko raspravljalo o dnevnom redu.

 

 

 

Predsjednik Kluba HDZ-a i HIP-a

Marčelo Marić, v.r.