business action plan examples dissertation editor nc write online for money admission essay writing essay thesis custom file editor not working

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Klasa: 021-04/04-01/29

Urbroj: 2163/1-01/4-04-1

Pazin, 31. ožujka 2004.

 

 

ČLANOVIMA KLUBA SDP-a

 

 

Predmet: Poziv na sjednicu Kluba SDP-a

 

 

Sazivam Klub vijećnika SDP-a Županijske skupštine Istarske županije

 

 

za četvrtak, 15. travnja 2004. godine

s početkom u 16,00 sati

u maloj sali za sastanke Spomen doma u Pazinu

 

prije 36. sjednice Županijske skupštine Istarske županije, kako bi se ukratko raspravljalo o dnevnom redu.

 

 

 

Predsjednik Kluba SDP-a

Anton Peruško, v.r.