essay favor euthanasia pay for a thesis paper report issued thesis statement for house on mango street assignment helper malaysia free live homework help music business plan template

Javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za financiranje projekata/programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i vodnog gospodarstva koje dodjeljuje Istarska županija za 2020. godinu

Na temelju Pravilnika o provedbi Javnog poziva za državne potpore koje dodjeljuje Istarska županija (Sl. novine Istarske županije br. 09/2013)  te Odluke o produljenju rokova provedbe mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i Strateškog programa ruralnog razvoja Istarske županije 2008. - 2013. godine do usvajanja nove (Sl. novine Istarske županije br. 01/2017) i Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2020. godinu namijenjenih financiranju  projekata/programa JLS, znanstveno-obrazovnih i istraživačkih institucija, turističkih zajednica, zadružnih asocijacija, strukovnih komora i komorskih udruženja, gospodarsko-interesnih udruženja, agencija u poljoprivredi i ustanova iz  područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i vodnog gospodarstva KLASA: 402-08/20-01/11, UR BROJ: 2163/1-01/11-20-02 od 10. rujna 2020., Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Istarske županije raspisuje

Javni poziv
za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za financiranje projekata/programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i vodnog gospodarstva koje dodjeljuje Istarska županija za 2020. godinu namijenjenih JLS, znanstveno-obrazovnim i istraživačkim institucijama, turističkim zajednicama, zadružnim asocijacijama, strukovnim komorama i komorskim udruženjima, gospodarsko-interesnim udruženjima, agencijama u poljoprivredi i ustanovama

Preuzmite poziv u pdf formatu

Dokumentacija