best resume writing service i forgot to do my homework in japanese crucible coursework help uga essay help help on media coursework dissertation structure uk creative writing course free how to write an academic assignment

30. sjednica - 27. srpnja 2020.

 1. Odluka o produljenju važenja Županijske razvojne strategije Istarske županije 2020. (PDF), (XML)
 2. Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije za 2019. godinu (PDF), (XML)
 3. Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2019. godinu (PDF), (XML)
 4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Istarske županije za 2019. godinu (PDF), (XML)
 5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaduživanju Istarske županije (PDF), (XML)
 6. Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o davanju suglasnosti na zaduživanje trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula (PDF), (XML)
 7. Zaključak o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rabac na potpisivanje Dodatka I. Ugovoru o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom s Privrednom bankom Zagreb d.d. (PDF), (XML)
 8. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o promjenama i dopunama djelatnosti Gimnazije Pula (PDF), (XML)
 9. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Divšići (PDF), (XML)
 10. Odluka Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Petra Studenca Kanfanar (PDF), (XML)
 11. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole (PDF), (XML)
 12. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Fažana (PDF), (XML)
 13. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopuna Statuta Osnovne škole Jure Filipovića Barban (PDF), (XML)
 14. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Srednje škole Mate Blažine Labin (PDF), (XML)
 15. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Srednje škole Zvane Črnje - Scuola media superiore „Zvane Črnja“ Rovigno (PDF), (XML)
 16. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Tehničke škole Pula (PDF), (XML)
 17. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama (II) Statuta Ekonomske škole Pula (PDF), (XML)
 18. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna – Pula (PDF), (XML)
 19. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Lučke uprave Umag – Novigrad (PDF), (XML)
 20. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Lučke uprave Rovinj – Rovigno (PDF), (XML)
 21. Rješenje o devetim izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju mrtvozornika na području Istarske županije (PDF), (XML)
 22. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za financije i proračun Skupštine Istarske županije (PDF), (XML)