master thesis of georgetown university application essay business plan what to include education log dissertation course work services in london professional resume writing services xanthi help writing essays for college research proposal introduction example

Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za opću upravu i imovinsko - pravne poslove Istarske županije

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), službenica koja privremeno obavlja poslove pročelnice Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko – pravne poslove Istarske županije, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu u Upravni odjel za opću upravu i imovinsko - pravne poslove  Istarske županije

Na radno mjesto:

Administrativni referent - vježbenik u Odsjeku pisarnice,
1 izvršitelj/ica-vježbenik/ica na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu.

Preuzmite Natječaj u pdf formatu