creative writing short story sample international business plan dissertation consulting service hospitalier construction management dissertation topics how to write an application letter and resume critical thinking textbooks master thesis benchmarking elizaveta pachepsky 2001 phd thesis business plan for marketing company

29. sjednica - 22. svibnja 2020.

 1. Odluka o stavljanju mandata člana Skupštine Istarske županije u mirovanje (PDF), (XML)
 2. Rješenje o verifikaciji mandata člana/članice Skupštine Istarske županije (PDF), (XML)
 3. Statutarna odluka o VI. Izmjenama i dopunama Statuta Istarske županije (PDF), (XML)
 4. Poslovnička odluka o II. Izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije (PDF), (XML)
 5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. godinu (PDF), (CSV)
 6. Odluka o raspodjeli rezultata za 2019. godinu (PDF), (XML)
 7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Župana Istarske županije za 2019. godinu (PDF), (XML)
 8. Prve izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2020. godinu (PDF), (CSV)
 9. Izmjene Programa javnih potreba u sportu Istarske županije za 2020. godinu (PDF), (XML)
 10. Izmjene Programa javnih potreba u školskom sportu Istarske županije za 2020. godinu (PDF), (XML)
 11.  Izmjene Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Istarske županije za 2020. godinu (PDF), (XML)
 12. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu (PDF), (XML)
 13. Odluka o privremenim mjerama odgode otplate zajmova dodijeljenih od strane Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre (PDF), (XML)
 14. Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2019. godinu (PDF), (XML)
 15. Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2020. godinu (PDF), (XML)
 16. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Istarske županije za 2019. godinu (PDF), (XML)
 17. Zaključak o prihvaćanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Istarske županije za razdoblje od 2020. do 2023. godine (PDF), (XML)
 18. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Istarske županije za 2020. godinu (PDF), (XML)
 19. Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i bijele morske ribe u Limskom zaljevu (PDF), (XML)
 20. Odluka o davanju Lučkoj upravi Poreč na privremeno upravljanje i korištenje lučkog područja luke posebne namjene – sportske luke „Poreč“ na području Grada Poreča (PDF), (XML)
 21. Odluka o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje za Sustav javnog navodnjavanja Valtura za 2020. godinu (PDF), (XML)
 22. Zaključak o prihvaćanju I. dodatka Sporazuma o sufinanciranju dogradnje Doma za starije i nemoćne osobe "Domenico Pergolis" Rovinj (PDF), (XML)
 23. Odluka o davanju suglasnosti koncesionarki Marini Jekić za promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene službe – djelatnost obiteljske (opće) medicine (PDF), (XML)
 24. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2020. godinu (PDF), (XML)
 25. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2020. godinu (PDF), (XML)
 26. Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Istarske županije (PDF), (XML)
 27. Odluka o provedbi Programa praćenja kakvoće mora za kupanje na plažama Istarske županije u 2020. godini (PDF), (XML)
 28. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Istarske županije (PDF), (XML)
 29. Rješenje o osmim izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju mrtvozornika na području Istarske županije (PDF), (XML)
 30. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Čepić (PDF), (XML)
 31. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Jože Šurana Višnjan (PDF), (XML)
 32. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Osnovne škole Marčana (PDF), (XML)
 33. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Osnovne škole Vitomir Širola-Pajo Nedešćina (PDF), (XML)
 34. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Osnovne škole Ivana Batelića – Raša (PDF), (XML)
 35. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Tar-Vabriga- Scuola elementare Torre-Abrega (PDF), (XML)
 36. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan (PDF), (XML)
 37. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Srednje škole Buzet (PDF), (XML)
 38. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Strukovne škole Eugena Kumičića Rovinj-Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno (PDF), (XML)
 39. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Turističko-ugostiteljske škole Antona Štifanića Poreč (PDF), (XML)
 40. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2020./2021. Srednje škole Zvane Črnje Rovinj Scuola media superiore „Zvane Črnja“ Rovigno (PDF), (XML)
 41. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2020./2021. Glazbene škole Ivana Matetića-Ronjgova Pula (PDF), (XML)
 42. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2020./2021. Ekonomske škole Pula (PDF), (XML)
 43. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2020./2021. Industrijsko-obrtničke škole Pula (PDF), (XML)
 44. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 20120./2021. Talijanske srednje škole-Scuola media superiore italiana "Leonardo da Vinci" Buje- Buie (PDF), (XML)
 45. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2020./2021. Gospodarske škole Buje Istituto  professionale Buie (PDF), (XML)
 46. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2020./2021. Talijanske srednje škole- Scuola media supreriore italiana Rovinj-Rovigno (PDF), (XML)
 47. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima  školovanja za školsku godinu 2020./2021. Srednje škole Buzet (PDF), (XML)
 48. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2020./2021. Strukovne škole Eugena Kumičića Rovinj- Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno (PDF), (XML)
 49. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2020./2021. Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula (PDF), (XML)
 50. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2020./2021. Tehničke škole Pula (PDF), (XML)
 51. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2020./2021. Srednje škole Mate Balote, Poreč (PDF), (XML)
 52. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2020./2021. Gimnazije Pula (PDF), (XML)
 53. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2020./2021. Srednje škole „Vladimir Gortan“ Buje Scuola media superiore „Vladimir Gortan“ Buie (PDF), (XML)
 54. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2020./2021. Medicinske škole Pula (PDF), (XML)
 55. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2020./2021. Turističko-ugostiteljske škole Antona Štifanića Poreč (PDF), (XML)
 56. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2020./2021. Talijanske srednje škole Dante Alighieri Pula-Scuola media superiore italiana Dante Alighieri Pola (PDF), (XML)
 57. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2020./2021. Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula (PDF), (XML)
 58. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2020./2021. Strukovne škole Pula (PDF), (XML)
 59. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2020./2021. Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin (PDF), (XML)
 60. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2020./2021. Srednje škole Mate Blažine Labin (PDF), (XML)
 61. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o ugovorima o koncesiji i radu koncesionara za 2019. godinu (PDF), (XML)
 62. Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Istarske županije za 2019. godinu (PDF), (XML)
 63. Odluka o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe za 2019. godinu u Istarskoj županiji (PDF), (XML)
 64. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva za 2019. godinu (PDF), (XML)

Zapisnici:

 1. Zapisnik s 29. sjednice Skupštine Istarske županije
 2. Zapisnik s 8. sjednice Odbora za Statut, Poslovnik, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
 3. Zapisnik s 19. sjednice Komisije za izbor i imenovanja
 4. Zapisnik s 20. sjednice Odbora za financije i proračun
 5. Zapisnik s 20. sjednice Odbora za društvene djelatnosti
 6. Zapisnik s 18. sjednice Odbora za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo