writing service 10 financial business plan template custom research papers construction management dissertation topics electric field homework help paper writing services financial classes alabama homework live help application essay writing ppt organizational behavior essays college application essay helpers kindergarten

28. sjednica - 06. ožujka 2020.

 1. Zaključak o prihvaćanju Informacije o funkcioniranju i optimizaciji rada Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun (PDF), (XML)
 2. Zaključak o davanju suglasnosti na zaduživanje trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula (PDF), (XML)
 3. Zaključak o prihvaćanju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Istarske županije za razdoblje od 2020 do 2022. godine (PDF), (XML)
 4. Zaključak o izmjeni Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Prim. dr. Martin Horvat“ Rovinj o  dugoročnom kreditnom zaduženju u kunama za financiranje adaptacije zgrada bolnice – II. zaduženje (PDF), (XML)
 5. Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o davanju kapitalne pomoći Gradu Pazinu za otplatu kredita za izgradnju i opremanje Doma za starije osobe i centra za pružanje izvan institucijskih socijalnih usluga Pazin (PDF), (XML)
 6. Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o davanju kapitalne pomoći Gradu Labinu za otplatu kredita za izgradnju i opremanje doma za starije osobe u Labinu (PDF), (XML)
 7. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenim radnicima Istarskih domova zdravlja (PDF), (XML)
 8. Odluka o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i  rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2020. godini (PDF), (XML)
 9. Zaključak o utvrđivanju Popisa prioriteta za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2020. godini između zdravstvenih ustanova nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava (PDF), (XML)
 10. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i visini troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2020. godini (PDF), (XML)
 11. Odluka o minimalnim standardima, kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija domova za starije osobe za 2020. godinu (PDF), (XML)
 12. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Službeničkog suda Istarske – županije Pazin – Tribunale per il personale impiegatizio della Regione Istriana Pisino (PDF), (XML)
 13. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda Istarske – županije Pazin – Tribunale per il personale impiegatizio della Regione Istriana Pisino (PDF), (XML)
 14. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Osnovne škole - Scuola elementare RIVARELA (PDF), (XML)
 15. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Industrijsko-obrtničke škole Pula (PDF), (XML)
 16. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu (PDF), (XML)
 17. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin (PDF), (XML)
 18. Zaključak o prihvaćanju nacrta i utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene Statuta Doma za starije osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj (PDF), (XML)

Zapisnici:

 1. Zapisnik s 28. sjednice Skupštine Istarske županije
 2. Zapisnik s 9. sjednice Odbora za gospodarstvo i turizam
 3. Zapisnik s 19. sjednice Odbora za društvene djelatnosti
 4. Zapisnik s 19. sjednice Odbora za financije i proračun
 5. Zapisnik sa 17. sjednice Odbra za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo