help writing a personal financial status paper critical analysis literature dissertation production and operation management homework help resume and cv writing services in london research paper on online payment systems buy an essay in the uk telus business plans help on dissertation of employees golgo 13 kowloon assignment

Odluka o stavljanju van snage dijela Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2020. godinu za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti

Na temelju članaka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09., 4/13., 16/16., 2/17., 2/18. i 30/18. - pročišćeni tekst), a u vezi sa člankom 66. Statuta Istarske županije i člankom 47. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15.), Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana Istarske županije, dana 14. travnja 2020. godine, donosi

ODLUKU
o stavljanju van snage dijela Odluke o načinu raspodjele raspoloživih
sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2020. godinu za dodjelu
financijskih podrški za projekte malih vrijednosti

Preuzmite Odluku u pdf formatu