best online resume writing services affordable httpwww.evolutionwriters.comresume_writing private school entrance essay writing paper with picture space custom university admission essay question do my assinment help writing a personal statement can someone help me with my essay bayesian networks phd thesis

Naknade za oduzetu imovinu za vrijeme jugoslovenske komunističke vladavine

Istarska županija počevši od  1. siječnja 2020. godine provodi postupak provođenja postupaka sukladno Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine („Narodne novine“ broj 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02, 98/19)

Navedenim Zakonom propisano je provođenje upravnog postupka utvrđivanja prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine; izdavanje uvjerenja o pokrenutom postupku naknade;
izdavanje uvjerenja i očitovanja o činjenicama jesu li određene nekretnine obuhvaćene podnesenim zahtjevima za naknadu; u stvarima koji se odnose na utvrđivanje vlasništva Republike Hrvatske na oduzetim nekretninama za koje nije podnesen zahtjev za naknadu ili je pravomoćno odbijen ili odbačen

Zahtjev za dostavu podataka o tome da li je podnesen zahtjev za povrat/naknadu oduzete imovine (.doc)