purchase essay paper research paper on equal pay act dissertation proofreading services forest service research paper argumentative essay pdf home based bakery business plan guidelines for writing an essay acids and alkalis homework help digital printing business plan homework images funny

Odluka o sufinanciranju projekata po prijavama pristiglih od 20. lipnja do 13. listopada 2019.g. temeljem Javnog poziva za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2019.g. (prioritetno područje – kultura)

Na temelju članka 44. stavka 1. Pravilnika o financiranju programa i projekata od
interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine“ br. 16/17. i 19/17.) i članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09., 4/13.,16/16.,1/17., 2/17., 2/18. i 30/18.-pročišćeni tekst), Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana Istarske županije, dana 21. listopada 2019. godine donosi

O D L U K U
o sufinanciranju projekata po prijavama pristiglih od 20. lipnja do 13. listopada 2019.g. temeljem Javnog poziva za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2019.g. (prioritetno područje – kultura)

Preuzmite Odluku u pdf formatu