resume and cv writing services doncaster writing an academic essay introduction my writing experience essay corrige de dissertation de philo example of the research paper dissertation services uk outline top quality essays professional paper writer

Odluka o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje projekata/programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i vodoprivrede koje dodjeljuje Istarska županija za 2019. godinu

Temeljem Odluke o produljenju rokova provedbe mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i Strateškog programa ruralnog razvoja Istarske županije 2008. - 2013. godine do usvajanja nove (Sl. novine Istarske županije br. 01/2017), članka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09 i 4/13, 16/16 i 1/17, 2/2017), Javnog poziva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje projekata/programa iz
područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i vodoprivrede koje dodjeljuje Istarska županija za 2019. godinu namijenjenih JLS, znanstveno-obrazovnim i istraživačkim institucijama, turističkim zajednicama, zadružnim asocijacijama, strukovnim komorama i komorskim udruženjima, gospodarsko-interesnim udruženjima, agencijama u poljoprivredi i ustanovama Klasa: 402-01/19-01/119, Ur. broj: 2163/1-03/18-19-03 od 14. svibnja. 2019. godine, te Obrazaca konačne ocjene prijave i prijedloga za odobravanje financijskih sredstava programa/projekata od 24. srpnja 2019. godine, razmatrajući prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata, Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana Istarske županije dana 30. srpnja 2019. godine donio je slijedeću

O D L U K U
O dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje projekata/programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i vodoprivrede koje dodjeljuje Istarska županija za 2019. godinu namijenjenih JLS, znanstveno-obrazovnim i istraživačkim institucijama, turističkim zajednicama, zadružnim asocijacijama, strukovnim komorama i komorskim udruženjima, gospodarsko-interesnim udruženjima, agencijama u poljoprivredi i ustanovama

Preuzmite Odluku u pdf formatu