converting a dissertation into a journal article ks2 homework help homework ate my dog essays on life challenges research paper obesity online homework help geometry business gcse coursework help good website to write my papers computer thesis essays about matchmaking in emma

Odluka o sufinanciranju projekata po prijavama pristiglih od 23. 03. do 19. 06. 2019. g. temeljem Javnog poziva za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2019. g. (prioritetno područje – kultura)

Na temelju članka 44. stavka 1. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine“ br. 16/17. i 19/17.) i članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09., 4/13.,16/16.,1/17., 2/17., 2/18. i 30/18.-pročišćeni tekst), Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana Istarske županije, dana 10. srpnja 2019. godine donosi

O D L U K U
o sufinanciranju projekata po prijavama pristiglih od 23. ožujka do 19. lipnja 2019. g. temeljem Javnog poziva za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2019. g. (prioritetno područje – kultura)

Preuzmite Odluku u pdf formatu