truck driving business plan list of business plans customer relationship management system thesis make my essay for me assignment writting do my engineering assignment conceptual framework dissertation my homework now corpus christi masters thesis executive summary phd thesis on mechanical engineering

21. sjednica - 29. travnja 2019.

 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2018. godinu (PDF), (XML)
 2. Odluka o raspodjeli rezultata za 2018. godinu (PDF), (XML)
 3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Župana Istarske županije za 2018. godinu (PDF), (XML)
 4. Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2018. godinu (PDF), (XML)
 5. Prve izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2019. godinu (PDF), (XML)
 6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju proračuna Istarske županije za 2019. godinu (PDF), (XML)
 7. Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje projekata temeljem Javnog natječaja za financiranje projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj županiji za 2019. godinu (PDF), (XML)
 8. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih  funkcija osnovnog školstva za 2019. godinu (PDF), (XML)
 9. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2019. godinu (PDF), (XML)
 10. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu (PDF), (XML)
 11. Izmjene Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2019. godinu (PDF), (XML)
 12. Dopune Programa javnih potreba u sportu Istarske županije za 2019. godinu (PDF), (XML)
 13. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije (PDF), (XML)
 14. Odluka o promjeni naziva POLITEHNIKE PULA - Visoke tehničko-poslovne škole s pravom javnosti (PDF), (XML)
 15. Odluka o davanju prethodne suglasnosti i potvrđivanju prijedloga Statuta Istarskog veleučilišta – Università Istriana di scienze applicate (PDF), (XML)
 16. Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih plaža u sklopu hotela i kampova tvrtke LAGUNA NOVIGRAD d.d. Novigrad (PDF), (XML)
 17. Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije za 2018. godinu (PDF), (XML)
 18. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije (PDF), (XML)
 19. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije (PDF), (XML)
 20. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Istarskih domova zdravlja (PDF), (XML)
 21. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2018. godinu (PDF), (XML)
 22. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o ugovorima o koncesiji i radu koncesionara za 2018. godinu (PDF), (XML)
 23. Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Istarske županije za 2018. godinu (PDF), (XML)
 24. Odluka o prihvaćanju Izvještaja o radu Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva za 2018. godinu (PDF), (XML)
 25. Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova iz samoupravnog djelokruga Županije Općini Višnjan (PDF), (XML)
 26. Odluka o provedbi Programa praćenje kakvoće mora za kupanje na plažama Istarske županije u 2019. godini (PDF), (XML)
 27. Odluka o promjeni adrese sjedišta Osnovne škole Vodnjan – Scuola elementare Dignano (PDF), (XML)
 28. Odluka o dopuni djelatnosti Gimnazije Pula (PDF), (XML)
 29. Zaključak o donošenju prijedloga Istarske županije za izradu Nacionalnog plana specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020.-2024. godina) (PDF), (XML)
 30. Odluka o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe za 2018. godinu u Istarskoj županiji (PDF), (XML)
 31. Rješenje o sedmim izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju mrtvozornika na području Istarske županije (PDF), (XML)
 32. Rješenje o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Puli (PDF), (XML)
 33. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole  – Scuola elementare Mate Balote Buje – Buie (PDF), (XML)
 34. Odluka  o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Divšići (PDF), (XML)
 35. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Fažana (PDF), (XML)
 36. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora – Krnica (PDF), (XML)
 37. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Marčana (PDF), (XML)
 38. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Talijanske osnovne škole Scuola elementare  italiana „Edmondo De Amicis“ Buje Buie (PDF), (XML)
 39. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Talijanske osnovne škole, Scuola elementare  italiana, Novigrad – Cittanova (PDF), (XML)
 40. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole - Scuola elementare RIVARELA (PDF), (XML)
 41. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta  Osnovne škole Vladimira Nazora Vrsar (PDF), (XML)
 42. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Petra Studenca Kanfanar (PDF), (XML)
 43. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Srednje škole Buzet (PDF), (XML)
 44. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Tehničke škole Pula (PDF), (XML)
 45. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Strukovne škole Pula (PDF), (XML)
 46. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Talijanske srednje škole – Scuola media superiore italiana „Leonardo da Vinci“ Buje – Buie (PDF), (XML)
 47. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Ekonomske škole Pula  (PDF), (XML)
 48. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna – Pula (PDF), (XML)
 49. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Mate Balote Poreč (PDF), (XML)
 50. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Talijanske srednje škole Dante Alighieri Pula – Scuola Media Superiore Italiana Dante Alighieri Pola (PDF), (XML)
 51. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Talijanske srednje škole – Scuola media superiore italiana Rovinj-Rovigno (PDF), (XML)
 52. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Glazbene škole Ivana Matetića – Ronjgova Pula (PDF), (XML)
 53. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Učeničkog doma Pula (PDF), (XML)
 54. Odluka o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Srednje škole Zvane Črnje Rovinj Scuola media superiore „Zvane Črnja“ Rovigno (PDF), (XML)
 55. Odluka o davanju suglasnosti na  prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Gospodarske škole Buje Istituto professionale Buie (PDF), (XML)
 56. Odluka o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Srednje škole „Vladimir  Gortan“ Buje Scuola media superiore „Vladimir Gortan“ Buie (PDF), (XML)
 57. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke godišnjim troškovima školovanja za  školsku godinu 2019./20. Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin (PDF), (XML)
 58. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Srednje škole Mate Blažine Labin (PDF), (XML)
 59. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima  školovanja za školsku godinu 2019./20. Srednje škole Buzet (PDF), (XML)
 60. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Talijanske srednje škole-Scuola media superiore italiana Leonardo da  Vinci" Buje- Buie (PDF), (XML)
 61. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Srednje škole Mate Balote Poreč (PDF), (XML)
 62. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula (PDF), (XML)
 63. Odluka o davanju suglasnosti na  prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Turističko-ugostiteljske škole Antona  Štifanića Poreč (PDF), (XML)
 64. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Industrijsko-obrtničke škole Pula (PDF), (XML)
 65. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula (PDF), (XML)
 66. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Tehničke škole Pula (PDF), (XML)
 67. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Medicinske škole Pula (PDF), (XML)
 68. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima  školovanja za školsku godinu 2019./20. Ekonomske škole Pula (PDF), (XML)
 69. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Talijanske srednje škole-Scuola media supreriore italiana Rovinj-Rovigno (PDF), (XML)
 70. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Gimnazije Pula (PDF), (XML)
 71. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Talijanske srednje škole Dante Alighieri Pula-Scuola media superiore italiana Dante Alighieri Pola (PDF), (XML)
 72. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Strukovne škole Eugena Kumičića Rovinj-Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno (PDF), (XML)
 73. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Strukovne škole Pula (PDF), (XML)
 74. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Glazbene škole Ivana Matetića-Ronjgova Pula (PDF), (XML)
Zapisnici:
 1. Zapisnik s 21. sjednice Skupštine
 2. Zapisnik Odbora za gospodarstvo i turizam
 3. Zapisnik Odbora za društvene djelatnosti
 4. Zapisnik Komisije za izbor i imenovanja
 5. Zapisnik Odbora za financije i proračun
 6. Zapisnik Odbora za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo