technical cv writing service online spainish homework helper research paper in computer science how to write an abstract for your dissertation great research proposal background homework helper for kids help university essay writing research paper on eating disorders and the media help homework project science research paper topics for political science

19. sjednica - 18. veljače 2019.

 1. Zaključak o prihvaćanju izvješća o poslovanju i izgradnji Opće bolnice Pula (PDF), (XML)
 2. Zaključak o donošenju prijedloga Mreže hitne medicine u Istarskoj županiji (PDF), (XML)
 3. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe u 2019. godini (PDF), (XML)
 4. Odluka o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i  rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2019. godini (PDF), (XML)
 5. Zaključak o utvrđivanju Popisa prioriteta za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2019. godini između zdravstvenih ustanova nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava (PDF), (XML)
 6. Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na plažama u zoni TN Girandella u Rapcu (PDF), (XML)
 7. Zaključak o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkog društva Plinara d.o.o. Pula kod Istarske kreditne banke d.d. Umag (PDF), (XML)
 8. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Prim. dr. Martin Horvat“ Rovinj o dugoročnom kreditnom zaduženju u kunama za financiranje adaptacije zgrada bolnice (PDF), (XML)
 9. Zaključak o davanju suglasnosti na  Odluku Upravnog vijeća Istarskih domova zdravlja o dugoročnom kreditnom zaduženju u kunama za financiranje projekta obnove radiološke opreme Istarskih domova zdravlja s digitalizacijom (PDF), (XML)
 10. Odluka o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje za Sustav javnog navodnjavanja Valtura za 2019. godinu (PDF), (XML)
 11. Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage Prostornog plana s područja posebnih obilježja (PPPPO) Donji Kamenjak (PDF), (XML)
 12. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Istarske županije za 2018. godinu (PDF), (XML)
 13. Zaključak o prihvaćanju Plana razvoja sustava civilne zaštite Istarske županije za 2019. godinu (PDF), (XML)
 14. Odluka o povjeravanju poslova iz samoupravnog djelokruga županije općini Medulin (PDF), (XML)
 15. Odluka o davanju ovlaštenja Županu Istarske županije za potpisivanje tabularne isprave za uknjižbu pomorskog dobra na k.č. br. 2495/2 k.o. Rovinj (PDF), (XML)
 16. Zaključak o davanju suglasnosti na promjenu sjedišta, dopunu djelatnosti i Izmjene i dopune Statuta Zaštitne radionice Tekop Nova Pula - Officina per la tutela Tekop Nova Pola (PDF), (XML)
 17. Rješenje o imenovanju ravnateljice Muzeja suvremene umjetnosti Istre – Museo d'arte contemporanea dell' Istria (PDF), (XML)
 18. Rješenje o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Puli (PDF), (XML)
 19. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta OŠ Jure Filipovića Barban (PDF), (XML)
 20. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole „Vazmoslav Gržalja“ Buzet (PDF), (XML)
 21. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Čepić (PDF), (XML)
 22. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Juršići (PDF), (XML)
 23. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole(PDF), (XML)
 24. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan (PDF), (XML)
 25. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Ivana Batelića – Raša (PDF), (XML)
 26. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Svetvinčenat (PDF), (XML)
 27. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Tar-Vabriga-Scuola elementare Torre-Abrega (PDF), (XML)
 28. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta OŠ Jože Šurana Višnjan (PDF), (XML)
 29. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Vladimira Gortana Žminj (PDF), (XML)
 30. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Vitomir Širola-Pajo Nedešćina (PDF), (XML)
 31. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Joakima Rakovca Sveti Lovreč Pazenatički (PDF), (XML)
 32. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole dr. Mate Demarin Medulin (PDF), (XML)
 33. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Gospodarske škole Istituto professionale Buje (PDF), (XML)
 34. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Zvane Črnje Rovinj, Scuola media superiore „Zvane Črnja“ Rovigno (PDF), (XML)
 35. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Turističko-ugostiteljske škole Antona Štifanića Poreč (PDF), (XML)
 36. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole „Vladimir Gortan“-Scuola media superiore „Vladimir Gortan (PDF), (XML)
 37. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile, Pazin (PDF), (XML)
 38. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Strukovne škole Eugena Kumičića Rovinj-Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno (PDF), (XML)
 39. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Industrijsko-obrtničke škole Pula (PDF), (XML)
 40. Odluka o davanju prethodne suglasnosti  na prijedlog Statuta Medicinske škole Pula (PDF), (XML)
 41. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Srednje škole Mate Blažine Labin (PDF), (XML)
 42. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu (PDF), (XML)
Zapisnici:
 1. Zapisnik s 19. sjednice Skupštine
 2. Zapisnik Odbora za društvene djelatnosti
 3. Zapisnik Komisije za izbor i imenovanja
 4. Zapisnik Odbora za financije i proračun
 5. Zapisnik Odbora za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo