what i really wanted to write in my admissions essays phd thesis in public policy property assign cloud computing security phd thesis best write my essay moral dilemma essay do kids like homework

17. sjednica - 19. studenog 2018.

 1. Zaključak o prihvaćanju Proračuna Istarske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu  u I. ČITANJU (PDF), (XML)
 2. Treće izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2018. godinu (PDF), (CSV)
 3. Odluka o trećim izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna IŽ za 2018. g. (PDF), (XML)
 4. Odluka o drugim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu (PDF), (XML)
 5. Zaključak o utvrđivanju II. izmjena i dopuna Popisa prioriteta za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2018. godini između zdravstvenih ustanovama nad kojima Istarske županija ima osnivačka prava (PDF), (XML)
 6. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Istarske županije (PDF), (XML)
 7. Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Drugih izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2018. godinu (PDF), (XML)
 8. Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2019. godinu (PDF), (XML)
 9. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria (PDF), (XML)
 10. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja suvremene umjetnosti Istre – Museo storico d'arte contemporanea dell'Istria (PDF), (XML)
 11. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria (PDF), (XML)
 12. Zaključak o imenovanju natječajnog povjerenstva za provođenje javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Muzeja suvremene umjetnosti Istre-Museo d'arte contemporanea dell'Istria (PDF), (XML)
 13. Odluka o postupku rješavanju imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u  vlasništvu Istarske županije na području Grada Rovinja_Rovigno (PDF), (XML)