music history research paper essays on color sociological research papers retirement plans for business owners mcmaster life sci thesis essay help london essay on alcoholism wholl write an assignment anticancer activity phd thesis research paper topics for political science

13. sjednica - 09. srpnja 2018.

 1. Odluka o stavljanju mandata vijećnika Skupštine Istarske županije u mirovanje (PDF), (XML)
 2. Deklaracija o ravnopravnosti i osudi svih oblika diskriminacije (PDF), (XML)
 3. Druge izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2018. godinu (PDF), (CSV)
 4. Odluka o drugim izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Istarske županije za 2018. godinu (PDF), (XML)
 5. Odluka o izmjeni Odluke o zaduživanju Istarske županije za ulaganja u Domove za starije i nemoćne osobe Istarske županije (PDF), (XML)
 6. Zaključak o davanju suglasnosti za zaduživanje Opće bolnice Pula za izgradnju nove Opće bolnice u Puli (PDF), (XML)
 7. Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2018. godinu (PDF), (XML)
 8. Odluka o povjeravanju poslova iz samoupravnog djelokruga županije općini Tar-Vabriga – Torre-Abrega (PDF), (XML)
 9. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Poreč (PDF), (XML)
 10. Odluka o davanju suglasnosti na izmjenu Statuta Lučke uprave Poreč (PDF), (XML)
 11. Odluka o davanju suglasnosti na izmjene Statuta Lučke uprave Pula (PDF), (XML)
 12. Odluka Odluke o davanju suglasnosti na izmjene Statuta Lučke uprave Rabac (PDF), (XML)
 13. Odluka o davanju suglasnosti na izmjene Statuta Lučke uprave Rovinj (PDF), (XML)
 14. Odluka o davanju suglasnosti na izmjenu Statuta Lučke uprave Umag-Novigrad (PDF), (XML)
 15. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Opće bolnice Pula (PDF), (XML)
 16. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Medicinske škole Pula (PDF), (XML)
 17. Odlukao imenovanju predstavnika Istarske županije u Udrugu Modelna šuma „ Sliv rijeke Mirne“ (PDF), (XML)
 18. Rješenje o imenovanju ravnatelja Županijske uprave za ceste Istarske županije (PDF), (XML)
 19. Rješenje o šestim izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju mrtvozornika na području Istarske županije (PDF), (XML)
 20. Rješenje o razrješenju dužnosti suca porotnika Županijskog suda u Puli (PDF), (XML)
 21. Rješenje o razrješenju dužnosti suca porotnika Općinskog suda u Puli (PDF), (XML)