research paper on drug abuse 10 kinds of essay writing fast homework help myhomework for mac sample cover letter for business plan do the right thing essay spike lee research paper on consumer behavior

9. sjednica - 12. veljače 2018.

 1. Statutarna odluka o Petim izmjenama i dopunama Statuta Istarske županije (PDF), (XML)
 2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Istarske županije za 2017. godinu (PDF), (XML)
 3. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Istarske županije za 2018. godinu (PDF), (XML)
 4. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na sklapanje ugovora o nabavi opreme za endoskopiju za Opću bolnicu Pula (PDF), (XML)
 5. Odluka o davanju Lučkoj upravi Poreč na privremeno upravljanje i korištenje lučkog područja luke posebne namjene – sportske luke „Poreč“ na području Grada Poreča (PDF), (XML)
 6. Odluka o javnom prikupljanju ponuda za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morske površine za uzgoj školjkaša i drugih morskih organizama (osim riba) u Savudrijskoj vali (Grad Buje) (PDF), (XML)
 7. Odluka o javnom prikupljanju ponuda za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih površina za uzgoj školjkaša u Uvali Risvica i Uvali Teplica na području Raškog zaljeva (PDF), (XML)
 8. Odluka o javnom prikupljanju ponuda za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.č. br. 2067/2 k.o. Rovinj (PDF), (XML)
 9. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o formiranju građevnih čestica Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin i Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin i prijenosu prava suvlasništva bez naknade OŠ Vladimira Nazora Pazin (PDF), (XML)
 10. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na sklapanje ugovora o nabavi medicinskih automobila za Zavod za hitnu medicinu (PDF), (XML)
 11. Rješenje o imenovanju ravnatelja Povijesnog i pomorskog muzeja Istre - Museo storico e navale dell'Istria u Puli (PDF), (XML)
 12. Zaključak o imenovanju Natječajnog povjerenstva IKA (PDF), (XML)
 13. Zaključak (Uljanik, razgraničenje HR-SLO, tunel Učka) (PDF), (XML)