math homework answers for free essay on can we buy happiness with money best writing essay dissertation editors south africa the definitive business plan history homework helper online essays about the decade of the fifties argument essay topics for high school my homework now corpus christi

2. sjednica - 24. srpnja 2017.

 1. Odluka o sufinanciranju projekta ''Centar kompetencije za napredne materijale'' (PDF), (XML)
 2. Zaključak o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Istarske županije za 2017. godinu (PDF), (XML)
 3. Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije za 2016. godinu (PDF), (XML)
 4. Odluka o dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Pula (PDF), (XML)
 5. Zaključak o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Poreč na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na dogradnji infrastrukturne namjene, prometnog sustava pomorskog prometa – molo, 3. skupine – luka javnog prometa Červar Porat (PDF), (XML)
 6. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o lokalnim porezima jedinica lokalne samouprave (PDF), (XML)
 7. Dopuna Plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Istarske županije za 2017. godinu (PDF), (XML)
 8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu za 2016. godinu Županijskog operativnog centra Istarske županije (PDF), (XML)
 9. Zaključak o prihvaćanju Programa rada za 2017. godinu Županijskog operativnog centra Istarske županije (PDF), (XML)
 10. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Statuta Doma za starije osobe Raša (PDF), (XML)
 11. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma za starije osobe Alfredo Štiglić Pula – Casa per anziani Alfredo Štiglić Pola (PDF), (XML)
 12. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole dr. Mate Demarina Medulin (PDF), (XML)
 13. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Fažana (PDF), (XML)
 14. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Vladimira Gortana Žminj (PDF), (XML)
 15. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Vrsar (PDF), (XML)
 16. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Mate Balota Poreč, (PDF), (XML)
 17. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz Proračuna Istarske županije za razdoblje od 12. lipnja do 31. prosinca, (PDF), (XML)
 18. Rješenje o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Puli (PDF), (XML)
 19. Rješenje o izboru Komisije za pitanja i zaštitu prava autohtone talijanske nacionalne zajednice (PDF), (XML)
 20. Rješenje o izboru Odbora za statut, poslovnik, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu (PDF), (XML)
 21. Rješenje o izboru Odbora za financije i proračun (PDF), (XML)
 22. Rješenje o izboru Odbora za gospodarstvo i turizam (PDF), (XML)
 23. Rješenje o izboru Odbora za ljudska prava (PDF), (XML)
 24. Rješenje o izboru Odbora za prava etničkih i nacionalnih skupina (PDF), (XML)
 25. Rješenje o izboru Odbora za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo (PDF), (XML)
 26. Rješenje o izboru Odbora za društvene djelatnosti (PDF), (XML)
 27. Rješenje o izboru Odbora za predstavke i pritužbe (PDF), (XML)
 28. Rješenje o izboru Odbora za međunarodnu suradnju i EU integracije (PDF), (XML)
 29. Rješenje o izboru Komisije za priznanja (PDF), (XML)
 30. Rješenje o izboru Odbora za pitanja antifašističkih boraca NOR-a i branitelja Domovinskog rata (PDF), (XML)