best resume writing service custom case analysis paraphrasing help grad school statement of purpose how to write autobiography essay help writing informative essay cornell university dissertation networked digital library of theses and dissertations critical thinking sample questions homework helpers physics revised

Prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Istarska županija, kao javni naručitelj, obvezna je temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova (male i velike vrijednosti) ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, provesti postupak obveznog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od minimalno 5 (pet) dana.

Na prethodno savjetovanje stavlja se:

  • opis predmeta nabave,
  • tehničke specifikacije,
  • kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta,
  • kriterije za odabir ponude, i
  • posebni uvjeti za izvršenje ugovora.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti za dobivanje ugovora o javnoj nabavi pozivaju se na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju kako bi davanjem primjedbi, prijedloga i savjeta doprinijeli kvalitetnijoj provedbi postupka nabave i odabiru najbolje ponude, poštujući  načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.

Nakon svakog provedenog savjetovanja Istarska županija razmotrit će sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na svojoj internetskoj stranici.

Analiza tržišta u svrhu pripreme nabave

Objavljeno 3. kolovoza 2020

Rekonstrukcija i dogradnja Centra za Kompetentno cjeloživotno razvijanje inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma Pula – KLIK Pula

1. Izvješće o provedenoj analizi tržišta
    - Prilog br. 3
2. Dopuna obavijesti
3. Obavijest
4. Glavni projekt
5. Izvedbeni projekt 

Postupci javne nabave stavljeni na prethodno savjetovanje

Objavljeno 24. srpnja 2018.

Javna nabava radova na energetskoj obnovi i adaptaciji školske zgrade Osnovne škole Ivana Batelića - Raša

Istarska županija u postupku savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljuje nacrt Dokumentacije o nabavi za predmetni postupak javne nabave. Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da, najkasnije do 31. srpnja 2018. godine, dostave eventualne primjedbe i prijedloge a adresu e- pošte: nabava@istra-istria.hr. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Istarska županija će na ovim stranicama objavit Izvješće o provedenom savjetovanju.

Objavljeno 18. lipnja 2018.

Nabava opreme za Dom za starije osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj“.

Istarska županija u postupku savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljuje nacrt Dokumentacije o nabavi za predmetni postupak javne nabave. Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da, najkasnije do 27. lipnja 2018. godine, dostave eventualne primjedbe i prijedloge a adresu e- pošte: nabava@istra-istria.hr. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Istarska županija će na ovim stranicama objavit Izvješće o provedenom savjetovanju.

Objavljeno 22. prosinca 2017.

Nabava lož ulja za potrebe Istarske županije i pojedinačnih naručitelja

Istarska županija u postupku savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljuje nacrt Dokumentacije o nabavi za predmetni postupak javne nabave. Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da, najkasnije do 04. siječnja 2018. godine, dostave eventualne primjedbe i prijedloge a adresu e- pošte: nabava@istra-istria.hr. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Istarska županija na ovim stranicama objavit će Izvješće o savjetovanju.

Objavljeno 25. kolovoza 2017.

Usluga održavanja, nadogradnje i integracije poslovnih informacijskih sustava Istarske županije

Istarska županija u postupku savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljuje nacrt Dokumentacije o nabavi za predmetni postupak javne nabave. Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da, najkasnije do 30. kolovoza 2017. godine, dostave eventualne primjedbe i prijedloge a adresu e- pošte: nabava@istra-istria.hr. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Istarska županija na ovom mjestu objavit će Izvješće o savjetovanju.

Objavljeno 23. kolovoza 2017.

Javna nabava usluga prijevoza učenika osnovnih škola u Istarskoj županiji

Istarska županija u postupku savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljuje nacrt Dokumentacije o nabavi za predmetni postupak javne nabave. Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da, najkasnije do 28. kolovoza 2017. g., dostave eventualne primjedbe i prijedloge a adresu  e- pošte: nabava@istra-istria.hr. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Istarska županija na ovom mjestu objavit će Izvješće o savjetovanju.

Objavljeno 26. srpnja 2017.

Nabava naftnih derivata na benzinskim postajama (benzinsko i dizel gorivo za osobne automobile)

Istarska županija u postupku savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljuje nacrt Dokumentacije o nabavi za predmetni postupak javne nabave. Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da, najkasnije do 31. srpnja 2017.g., dostave eventualne primjedbe i prijedloge a adresu  e- pošte: nabava@istra-istria.hr. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Istarska županija na ovom mjestu objavit će Izvješće o savjetovanju.

Objavljeno 19. svibnja 2017.

Javna nabava usluga prijevoza učenika osnovnih škola u Istarskoj županiji

Istarska županija u postupku savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljuje nacrt Dokumentacije o nabavi za predmetni postupak javne nabave. Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da, najkasnije do 24. svibnja 2017.g., dostave eventualne primjedbe i prijedloge a adresu  e- pošte: nabava@istra-istria.hr. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Istarska županija na ovom mjestu objavit će Izvješće o savjetovanju.

Objavljeno 5. travnja 2017.

Zajednička javna nabava usluga osiguranja za Istarsku županiju i pojedinačne naručitelje - ustanove i trgovačka društva kojima je Istarska županija osnivač i/ili vlasnik i s njom povezane pravne osobe

Istarska županija u postupku savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljuje nacrt Dokumentacije o nabavi za predmetni postupak javne nabave. Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da, najkasnije do 12. travnja 2017.g., dostave eventualne primjedbe i prijedloge a adresu  e- pošte: nabava@istra-istria.hr. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Istarska županija na ovom mjestu objavit će Izvješće o savjetovanju.