red badge of courage essay custom writing plagiarism robert pike masters thesis submitting assignments on blackboard lab report abstract example best professional resume writing services canada dissertation experts uk ohio homework help anticancer activity phd thesis college essay to buy

20. sjednica - 27. travnja 2015.

 1. Odluka o stavljanju mandata vijećnika Skupštine Istarske županije u mirovanje (PDF), (XML)
 2. Rješenje o verifikaciji mandata vijećnika Skupštine Istarske županije, (PDF), (XML)
 3. Izvješće o Savjetovanju sa zainteresiranom javnošću i o Savjetodavnoj konferenciji Skupštine Istarske županije o TE Plomin, (PDF), (XML)
 4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2014. godinu, (PDF)
 5. Odluka o raspodjeli rezultata za 2014. godinu, (PDF), (XML)
 6. Izvješće o radu Župana Istarske županije za 2014. godinu, (PDF), (XML)
 7. Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije za 2014. godinu, (PDF), (XML)
 8. Zaključak o prihvaćanju Procjene ugroženosti od požara Istarske županije i donošenju Plana zaštite od požara za Istarsku županiju, (PDF), (XML)
 9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Županijskog operativnog centra Istarske županije za 2014. godinu i Programa rada Županijskog operativnog centra Istarske županije za 2015. godinu, (PDF), (XML)
 10. Odluka o davanju ovlaštenja Županu Istarske županije za sklapanje Ugovora između Ministarstva financija RH, Ministarstva zdravlja RH, Istarske županije i Opće bolnice Pula za uredno izmirenje dugoročnih obveza po izdavanju jamstva Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva financija rizični broj: F-011-15 (PDF), (XML)
 11. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2015.godinu, (PDF), (XML)
 12. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2015. godinu, (PDF), (XML)
 13. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Rabac, (PDF), (XML)
 14. Prve izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije, (PDF), (XML)
 15. Odluka o davanju poslovnog prostora u podrumu Istarskih domova zdravlja u Poreču, Mauro Gioseffi br.2, na uporabu Dnevnom centru za rehabilitaciju Veruda-Pula, (PDF), (XML)
 16. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja, (PDF), (XML)
 17. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Medicinske škole Pula, (PDF), (XML)
 18. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Zvane Črnje Rovinj – Scuola media superiore „Zvane Črnja“ Rovigno, (PDF), (XML)
 19. Odluka o provedbi Programa praćenje kakvoće mora za kupanje na plažama Istarske županije u 2015. godini, (PDF), (XML)
 20. Izbor Savjeta mladih Istarske županije (PDF), (XML)