red badge of courage essay how to write essays for college graduate admission essay help rutgers editing thesis phd thesis medicine restaurant review essay help phd thesis urban design

22. sjednica - 01. lipnja 2015.

 1. Rješenje o verifikaciji mandata člana Skupštine Istarske županije (PDF), (XML)
 2. Prve Izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2015. godinu (PDF)
 3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Istarske županije za 2015. godinu (PDF)
 4. Izmjena programa javnih potreba u sportu Istarske županije za 2015. godinu (PDF), (XML)
 5. Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2014.  godinu (PDF), (XML)
 6. Odluka o povjeravanju ovlaštenja Općini Funtana za davanje koncesija na pomorskom dobru (PDF), (XML)
 7. Odluka o dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Rovinj (PDF), (XML)
 8. Rješenje o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru u Istarskoj županiji (PDF), (XML)
 9. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na osnivanje prava građenja nad nekretninama, (PDF), (XML)
 10. Odluka o stjecanju prava građenja nad nekretninama (PDF), (XML)
 11. Odluka o uspostavi prava građenja (PDF), (XML)
 12. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Fažana (PDF), (XML)
 13. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Vodnjan – Scuola elementare Dignano (PDF), (XML)
 14. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole dr. Mate Demarina (PDF), (XML)
 15. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o utvrđivanju Prijedloga Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan (PDF), (XML)
 16. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu (PDF), (XML)
 17. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Ekonomske škole Pula (PDF), (XML)
 18. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Gospodarske škole Istituto professionale, Buje, Školski brijeg 1 (PDF), (XML)
 19. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Srednje škole Mate Balote (PDF), (XML)
 20. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Industrijsko-obrtničke škole Pula (PDF), (XML)
 21. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole „Vladimir Gortan“- Scuola media superiore „Vladimir Gortan" (PDF), (XML)
 22. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Turističko-ugostiteljske škole Antona Štifanića Poreč (PDF), (XML)
 23. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Strukovne škole Eugena Kumičića Rovinj – Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno (PDF), (XML)
 24. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Srednje škole Mate Blažine Labin (PDF), (XML)
 25. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin (PDF), (XML)
 26. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Buzet (PDF), (XML)
 27. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Talijanske srednje škole Dante Alighieri Pula – Scuola Media Superiore Italiana Dante Alighieri Pola (PDF), (XML)
 28. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Doma za starije i nemoćne osobe „Alfredo Štiglić“ Pula (PDF), (XML)
 29. Zaključak o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta IKA-e – Istarske kulturne agencije – Agenzia culturale Istriana (PDF), (XML)
 30. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o   izmjeni i dopuni djelatnosti Politehnike Pula – Visoke tehničko-poslovne škole s pravom javnosti (PDF), (XML)
 31. Izvješće o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2014. godinu (PDF), (XML)
 32. Izvješće o radu Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva (PDF), (XML)
 33. Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Istarske županije za 2014. godinu (PDF), (XML)
 34. Odluka o naknadama članovima/članicama Povjerenstva za ravnopravnost spolova Istarske županije (PDF), (XML)
 35. Rješenje o razrješenju člana Komisije za izbor i imenovanja, te imenovanje novog člana (PDF), (XML)
 36. Rješenje o razrješenju predsjednika Odbora za gospodarstvo i imenovanje novog predsjednika (PDF), (XML)
 37. Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju mrtvozornika na području Istarske županije (PDF), (XML)
 38. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2015./16. Srednje škole „Vladimir Gortan“ Scuola media superiore „Vladimir Gotan“ (PDF), (XML)
 39. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2015./16. Talijanske srednje škole-Scuola media superiore italiana „Leonardo da Vinci“ Buje-Buie (PDF), (XML)
 40. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2015./16. Srednje škole Buzet (PDF), (XML)
 41. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2015./16. Srednje škole Mate Blažine Labin (PDF), (XML)
 42. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2015./16. Turističko-ugostiteljske škole Antona Štifanića Poreč (PDF), (XML)
 43. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2015./16. Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu (PDF), (XML)
 44. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2015./16. Gimnazije Pula (PDF), (XML)
 45. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2015./16. Industrijsko-obrtničke škole Pula (PDF), (XML)
 46. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2015./16. Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula (PDF), (XML)
 47. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2015./16. Talijanske srednje škole Dante Alighieri Pula, Scuola media superiore italiana Dante Alighieri Pola (PDF), (XML)
 48. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2015./16. Ekonomske škole Pula (PDF), (XML)
 49. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2015./16. Medicinske škole Pula (PDF), (XML)
 50. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2015./16. Tehničke škole Pula (PDF), (XML)
 51. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2015./16. Strukovne škola Pula (PDF), (XML)
 52. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2015./16. Glazbene škole Ivana Matetića – Ronjgova Pula (PDF), (XML)
 53. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2015./16. Talijanske srednje škole-Scuola media superiore italiana Rovinj-Rovigno (PDF), (XML)
 54. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2015./16. Srednje škole Zvane Črnje Rovinj (PDF), (XML)
 55. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2015./16. Strukovne škole Eugena Kumičića Rovinj- Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno (PDF), (XML)
 56. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2015./16. Gospodarske škole istituto professionale (PDF), (XML)
 57. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2015./16. Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin (PDF), (XML)
 58. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2015./16. Srednje škole Mate Balote (PDF), (XML)