food essay writing financial business plan template private equity business plan dissertation peine de mort victor hugo paul duhamel phd thesis how to write 500 word essay essay fixer online

Akti Skupštine

24. sjednica – 17. rujna 2015.

 1. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2015. godinu (PDF),
 2. Izvješće o radu Župana Istarske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine (PDF), (XML)
 3. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za razdoblje 01.01. do 30.06. 2015. godine (PDF), (XML)
 4. Odluka o prihvaćanju Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama u Istarskoj županiji (PDF), (XML)
 5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskih izvješća Politehnike Pula – Visoko tehničko – poslovne škole s pravom javnošću (PDF), (XML)
 6. Odluka o sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti radi izgradnje i održavanja srednjetlačnog plinovoda i električne komunikacijske mreže u zajedničkom rovu uz plinovod za naknadne potrebe uvlačenja svjetlosnog kabela u naselju Borik, Bolničko naselje i Val Savie u Rovinju (PDF), (XML)
 7. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i visini troškova ogrijeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2015. godini (PDF), (XML)
 8. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Talijanske srednje škole Dante Alighieri, Pula – Scuola media superiore italiana Dante Alighieri, Pola (PDF), (XML)
 9. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Tehničke škole Pula (PDF), (XML)
 10. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole „Vazmoslav Gržalja“ Buzet (PDF), (XML)
 11. Izmjene Pravilnika o stipendiranju studenata slabijeg imovinskog stanja u Istarskoj županiji (PDF), (XML)
 12. Rješenje o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Puli. (PDF), (XML)