medical dissertation writing services ghostwriter promotion research paper obesity research paper customer service want help with my homework assignment write my papers statistics papers writing service master thesis benchmarking how to write a book report for high school

Akti Skupštine

28. sjednica - 14. ožujka 2016.

 1. Odluka o prihvaćanju Master plana turizma Istarske županije 2015. – 2025. (PDF), (XML)
 2. Odluka o prihvaćanju druge natječajne knjige za prijavu Grada Pule – Pola po Pozivu za podnošenje prijava za inicijativu Unije „Europska prijestolnica kulture za 2020. godinu u Republici Hrvatskoj (PDF), (XML)
 3. Odluka o dodjeli Grba Istarske županije 154. brigadi Hrvatske vojske (PDF), (XML)
 4. Odluka o dodjeli Grba Istarske županije 119. brigadi Hrvatske vojske (PDF), (XML)
 5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Istarske županije za 2015. godinu (PDF), (XML)
 6. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Istarske županije za 2016. godinu (PDF), (XML)
 7. Zaključak o prihvaćanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Istarske županije za razdoblje od 2016. do 2019. godine (PDF), (XML)
 8. Odluka o prihvaćanju operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije za 2016. godinu (PDF), (XML)
 9. Odluka o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola Istarske županije za 2016. godinu (PDF), (XML)
 10. Odluka o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova Istarske županije za 2016. godinu (PDF), (XML)
 11. Odluka o preventivnoj i obveznoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji (DDD) na području Istarske županije (PDF), (XML)
 12. Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morske plaže u uvali Getić – Funtana, (PDF), (XML)
 13. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih plaža u sklopu TN Girandella u Rapcu, (PDF), (XML)
 14. Odluka o produljenju rokova provedbe mjera za unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje i Strateškog programa ruralnog razvoja Istarske županije 2008. do 2013. godine za period do kraja 2016. godine (PDF), (XML)
 15. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2015. godinu (PDF), (XML)
 16. Odluka o promjeni naziva Osnovne škole – Scuola elementare Milana Šorge Oprtalj (PDF), (XML)
 17. Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Doma za starije i nemoćne osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj (PDF), (XML)
 18. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Muzeja suvremene umjetnosti  Istre – Museo d'arte contemporanea dell'Istria (PDF), (XML)
 19. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Etnografskog muzeja Istre (PDF), (XML)
 20. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Povijesnog i  pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria (PDF), (XML)
 21. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj – Portole (PDF), (XML)
 22. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora – Krnica (PDF), (XML)
 23. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole dr. Mate Demarina Medulin (PDF), (XML)
 24. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Marčana (PDF), (XML)
 25. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Vladimira Nazora Vrsar (PDF), (XML)
 26. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole „Vazmolsav Gržalja“ Buzet (PDF), (XML)
 27. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Svetvinčenat (PDF), (XML)
 28. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Divšići (PDF), (XML)
 29. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Fažana (PDF), (XML)
 30. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Tar – Vabriga – Scuola elementare Torre - Abrega (PDF), (XML)
 31. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Turističko-ugostiteljske škole Antona Štifanića Poreč (PDF), (XML)
 32. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin (PDF), (XML)
 33. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Industrijsko-obrtničke škole Pula (PDF), (XML)
 34. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Gimnazije Pula (PDF), (XML)
 35. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Talijanske srednje škole Dante Alighieri Pula – Scuola Media Superiore Italiana Dante Alighieri Pola (PDF), (XML)
 36. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Srednje škole Buzet (PDF), (XML)
 37. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Tehničke škole Pula (PDF), (XML)
 38. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole „Vladimir Gortan“ Buje – Scuola media superiore „Vladimir Gortan“ Buje (PDF), (XML)
 39. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Istarske županije (PDF), (XML)
 40. Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Istarske županije (PDF), (XML)
 41. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Istarske županije (PDF), (XML)
 42. Rješenje o razrješenju i izboru potpredsjednika Odbora za ljudska prava (PDF), (XML)
 43. Rješenje o razrješenju i izboru člana Komisije za priznanja (PDF), (XML)
 44. Rješenje o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Puli – Stalne službe u Pazinu (PDF), (XML)