phd thesis university of illinois at urbana champaign homework joke research paper published wise business plans dissertation writing service malaysia ottawa paper writing services financial classes online database for research papers master thesis computer science archive ghostwriter lenni you gotta believe professional paper writer

Akti Skupštine

32. sjednica – 19. srpnja 2016.

 1. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj reviziji za 2015. godinu - (PDF), (XML)
 2. Druge izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2016. godinu - (PDF), (CSV)
 3. Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2016. godinu - (PDF), (XML)
 4. Odluka o proglašenju Biciklističkog puta PARENZANA - (PDF), (XML)
 5. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Istarskih ljekarni o kupnji građevinskog zemljišta za potrebe izgradnje ljekarne u Vodnjanu - (PDF), (XML)
 6. Odluka o povjeravanju ovlaštenja općini Fažana za davanje koncesije na pomorskom dobru - (PDF), (XML)
 7. Odluka o prestanku koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – sportske luke „Poreč“ - (PDF), (XML)
 8. Odluka o davanju Lučkoj upravi Poreč na privremeno upravljanje i korištenje lučkog područja luke posebne namjene – sportske luke „Poreč“ na području Grada Poreča - (PDF), (XML)
 9. Odluka o davanju na korištenje prostora Glazbenoj školi Ivana Matetića – Ronjgova Pula i Gimnaziji Pula - (PDF), (XML)
 10. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2016.godinu - (PDF), (XML)
 11. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2016.godinu - (PDF), (XML)
 12. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova Istarske županije za 2016. godinu - (PDF), (XML)
 13. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola Istarske županije za 2016. godinu - (PDF), (XML)
 14. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu Zaštitne radionice Tekop Nova Pula za 2015. godinu - (PDF), (XML)
 15. Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Zaštitne radionice Tekop Nova Pula - (PDF), (XML)
 16. Rješenje o razrješenju potpredsjednika Odbora za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo - (PDF), (XML)
 17. Rješenje izboru potpredsjednika Odbora za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo - (PDF), (XML)
 18. Rješenje o razrješenju člana Odbora za financije i proračun - (PDF), (XML)
 19. Rješenje o izboru člana Odbora za financije i proračun - (PDF), (XML)
 20. Rješenje o razrješenju člana Odbora za pitanja antifašističkih boraca NOR-a i branitelja Domovinskog rata - (PDF), (XML)
 21. Rješenje izboru člana Odbora za pitanja antifašističkih boraca NOR-a i branitelja Domovinskog rata - (PDF), (XML)
 22. Rješenje o razrješenju članice Odbora za međunarodnu suradnju i europske integracije - (PDF), (XML)
 23. Rješenje o izboru člana Odbora za međunarodnu suradnju i europske integracije - (PDF), (XML)
 24. Rješenje o razrješenju članice Komisije za pitanja i zaštitu prava autohtone talijanske nacionalne zajednice - (PDF), (XML)
 25. Rješenje o izboru člana Komisije za pitanja i zaštitu prava autohtone talijanske nacionalne zajednice - (PDF), (XML)
 26. Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Lučke uprave Rovinj - (PDF), (XML)
 27. Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Lučke uprave Umag-Novigrad - (PDF), (XML)
 28. Odluka o povjeravanju ovlaštenja Gradu Poreču za davanje koncesija na pomorskom dobru - (PDF), (XML)