dissertation page bac francais corrige dissertation 2002 research papers on obesity vu assignment help physical science homework help answers

Javni poziv za dodjelu državnih potpora temeljem Programa državnih potpora Istarske županije za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Na temelju Odluke o izvršavanju Proračuna Istarske županije od 2014. godine (Klasa: 400-08/13-01/06; Urbroj:2163/1-01/4-13-17 od 12. prosinca 2014.), Odluke Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (Klasa: 430-01/14-03/002; Urbroj: 580-09-2/31-2014-004 od 19. ožujka 2014. godine); Istarska županija, Upravni odjel za gospodarstvo objavljuje

JAVNI POZIV ZA DODJELU DRŽAVNIH POTPORA TEMELJEM PROGRAMA DRŽAVNIH POTPORA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

JAVNI POZIV (pdf)- cijeli sadržaj

Program dodjele državnih potpora za zapošljavanje osoba s invaliditetom (pdf)

OBRASCI (docx)

Prilog 1- Zahtjev za dodjelu državnih potpora

Prilog 2- Ukupan trošak bruto plaće zaposlenika - osoba s  invaliditetom

Prilog 3- Opravdani dodatni troškovi zapošljavanja radnika s invaliditetom

Prilog 4- Izjava  o primljenim državnim potporama za pokriće opravdanih troškova

Prilog 5- Izjava o isključivanju okolnosti pod člankom 7. i 8. programa