math homework answers for free hitler leadership essay all but dissertation abd help accounting assignment help distributed databases thesis

Akti Regije Veneto

4.1. Regionalni zakon od 7. travnja 1994., broj 15., Mjere nadoknađivanja, očuvanja i valoriziranja kulturne baštine venetskog porijekla u Istri i Dalmaciji (“Regionalni službeni bilten” broj 30. od 08.04.1994.). 

4.2. Izvanredno financiranje od 1994. do 2019. godine.