10 kinds of essay writing write me an essay cite dissertation management accounting dissertation topics online banking essay speech writing services online help on media coursework professional writing fees dissertation on search engine optimization

O službeničkom sudu

Službenički sud Istarske županije ustrojen je Odlukom Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije ", broj 13/08). Sud odlučuje u postupcima protiv službenika i namještenika Istarske županije i upravnih tijela jedinica lokalne samouprave na području Istarske županije, koji se odnose na: 

  • teške povrede službene dužnosti, 
  • lake povrede službene dužnosti u drugom stupnju, 
  • žalbe protiv rješenja o udaljenju iz službe.  

Nadležnost Službeničkog suda odnosi se na tijela Istarske županije i  

gradove: Buje - Buie, Buzet, Labin, Novigrad-Cittanova, Pazin, Poreč-Parenzo, Pula - Pola, Rovinj - Rovigno, Umag - Umago i Vodnjan - Dignano,  

i općine: Bale - Valle, Barban, Brtonigla - Verteneglio, Cerovlje, Fažana-Fasana, Funtana -Fontane, Gračišće, Grožnjan - Grisignana, Karojba, Kanfanar, Kaštelir-Labinci - Castelliere - S. Domenica, Kršan, Lanišće, Ližnjan - Lisignano, Lupoglav, Marčana, Medulin, Motovun - Montona, Oprtalj - Portole, Pićan, Raša, Sveta Nedjelja, Sveti Lovreč, Sveti Petar u Šumi, Svetvinčenat, Tar Vabriga - Torre Abrega, Tinjan, Višnjan - Visignano, Vižinada - Visinada, Vrsar - Orsera i Žminj.