online business planning software myhomework for mac best college admissions essay 10 steps ghostwriter erfahrung research paper ieee why should marijuana be legalized essay visual analysis essay papers for sale dissertation letter consent research paper conclusion paragraph resume writing help victoria bc

OIE (obnovljivi izvori energije) i CHP (kongeneracija)

Istarska županija putem Upravnog odjela za gospodarstvo i Istarske regionalne razvojne agencije IRENA-e potiče aktivnosti vezane za povećanje i korištenje obnovljivih izvora energije i kongeneraciju (Combined Heat and Power ili CHP - postupak istovremene proizvodnje električne i korisne toplinske energije u jedinstvenom procesu). Cilj je povećati udio obnovljivih izvora energije, budući da neobnovljivih ima sve manje, a njihov šteni utjecaj u posljednje vrijeme sve je izraženiji. Učinak korištenja obnovljivih izvora energije kao što su vjetar, voda, sunce i biomase očituje se u smanjenju emisije ugljičnih dioksida u atmosferi, što kao prioritet nalaže i politika Europske unije, te povećava energetsku održivost sustava i posljedično smanjuje ovisnost o uvozu energije. Istarska županija djeluje na području obnovljivih izvora energije i kongeneracije putem sljedećih projekata:

Obnovljivi izvori energije (OIE)

  • Odlagalište Košambra (bioplin)
  • Digester Brtonigla (bioplin)
  • Digester Vodnjan (bioplin)

Kogeneracija:

  • CHP Opća bolnica Pula
  • CHP Punta Umag