argumentative essay on gilgamesh georgetown university application essay business gcse coursework help all but dissertation abd help professional resume writing services columbia sc cover letter service uk help with research paper writing

EE (energetska efikasnost)

Istarska županija je aktivna na području energetike, te prati sve najnovije trendove efikasnog upravljanja energijom. Kao u svijetu, tako i kod nas jedna od bitnih aktivnost na području energetike je poticanje transformacije tržišta energetski efikasnih proizvoda i usluga budući da je energetska efikasnost, odnosno smanjenje gubitaka energije, efikasna proizvodnja i korištenje energije primarna za kvalitetno iskorištenje energetskih resursa. Istarska županija putem Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije i Istarske regionalne energetske agencije koja je u vlasništvu Istarske županije radi na svim pitanjima vezanim za energetiku. Putem IRENA-e, županija će provoditi razne projekte vezane za energetsku efikasnost kao i za druga pitanja vezana za energiju. Namjera je projekte kandidirati za sredstva Europske unije, a sufinancirati će ih Istarska županija. Trenutno aktivni projekti na području energetske efikasnosti su projekti:

  • Provođenje SGE – UNDP
  • Nova Medicinska škola