who writes business plan write my essay help writing essay introductions critical thinking podcast custom essays writing help strategic planning small business college admission essays online 2011

SGE (sustavno gospodarenje energijom)

Sustavno gospodarenje energijom je kontinuirani proces kojem je cilj poboljšanje energetske efikasnosti te održivo gospodarenje resursima na lokalnoj i regionalnoj razini. Glavni je cilj projekta uvođenje sustavnog i kontinuiranog gospodarenja energijom (energetskog menadžmenta) u zgradama i tvrtkama u vlasništvu gradova i županija Republike Hrvatske. Projekt provode Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva (MINGORP) i Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP).

U proračunima gradova i županija značajnu stavku predstavljaju troškovi energenata (prirodni plin, loživo ulje, ogrjevno drvo, električna energija) i vode u zgradama koje su u njihovom vlasništvu ili pod upravom. Programom SGE gradovi i županije optimiziraju i smanjuju potrošnju energije poboljšanjem energetske efikasnosti, a time se ostvaruju izravne financijske uštede i smanjuje štetan utjecaj na okoliš.

Svjetska su iskustva pokazala da se uspostavom SGE-a za 10 do 15% smanjuje ukupan godišnji trošak za energiju. Ako se pretpostavi da ukupni godišnji troškovi za grad srednje veličine (oko 50 000 stanovnika) iznose 10.000.000 kn, tada se uvođenjem SGE-a može uštedjeti i do 1.500.000 kn.