homework joke red badge of courage essay the best cause and effect essay college application essay pay 2013 professional resume building thesis statement for helping others thesis paper on organizational case studies phd research proposal environmental chemistry

Ustrojstvo

Istarska je županija utvrđena Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, kao  jedna od 20 hrvatskih županija.

Konstituirajuća  sjednica Županijske skupštine Županije Istarske održana je 16. travnja 1993. godine u Pazinu.

Sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01 i 106/03), županija je jedinica područne (regionalne) samouprave čije područje predstavlja prirodnu, povijesnu, prometnu, gospodarsku, društvenu i samoupravnu cjelinu, a ustrojava se radi obavljanja poslova od područnoga (regionalnog) interesa.

Istarska županija u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove od područnoga (regionalnog) značaja, a osobito poslove koji se odnose na:

 • školstvo
 • zdravstvo
 • prostorno i urbanističko planiranje
 • gospodarski razvoj
 • planiranje i razvoj mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova

Skupština Istarske županije, na sjednici održanoj 23. rujna 2002. godine, donijela je odluku o proglašenju Dana Istarske županije, koji će se obilježavati i slaviti 25. rujna.

25. rujan ima svoje utemeljenje i izniman povijesni značaj, jer su tog dana, 1943. godine, predstavnici hrvatskog i talijanskog naroda na Istarskom saboru u Pazinu potvrdili odluku NOO Istre od 13. rujna 1943.  o potpunom odcjepljenju Istre  od Italije i njezinom priključenju  Hrvatskoj.

Skupština Istarske županije, na sjednici održanoj 30. ožujka 1994. godine donosi STATUT ISTARSKE ŽUPANIJE. Županijska je skupština, na sjednici održanoj 23. rujna 2002. godine donijela odluku o proglašenju Dana Istarskog statuta - la Giornata dello Statuto istriano, koji će se u Istarskoj županiji obilježavati i slaviti 30. ožujka.

 U uvodnom je dijelu Statuta istaknuto:

 • ISTRA je višeetnička, višekulturna i višejezična zajednica u kojoj se priznaje i štiti slobodno izjašnjavanje građana i čuva dostojanstvo pojedinca
 • ISTRA je područje gdje svaki građanin ili zajednica uživa puno pravo izražavanja, poštovanja, osiguranja i razvoja društvene, etničke, vjerske, kulturne, političke i jezične slobode i samosvijesti
 • ISTRA je područje čiji su  građani i prije drugog svjetskog rata pružili otpor fašizmu, te se masovno svrstali uz antifašističku koaliciju, protiv sila koje su prijetile da pogaze principe slobode, jednakosti i ravnopravnosti naroda i građana
 • ISTRA je područje iz kojeg su egzodusi autohtonog stanovništva poticani pritiscima izvana prijetili gubitku njezinog identiteta
 • ISTRA je područje u kojem građani koji pripadaju različitim društvenim, etničkim i vjerskim zajednicama imaju pravo da sudjeluju u regionalnim i lokalnim poslovima
 • ISTRA  je područje koje poštujući jedinstvo i nedjeljivost Republike Hrvatske, a posebno nepovredivost njezinih granica, teži regionalnoj samoupravi i transgraničnoj suradnji

Administrativno je Istarska županija podijeljena na 41 teritorijalnih jedinica lokalne samouprave - na 10 gradova i 31 općina.

 • Gradovi su: Buje-Buie, Buzet, Labin, Novigrad-Cittanova, Pazin, Poreč, Pula, Rovinj-Rovigno, Umag-Umago i Vodnjan
 • Općine su: Bale, Barban, Brtonigla-Verteneglio, Cerovlje, Fažana, Funtana, Gračišće, Grožnjan-Grisignana, Kanfanar, Karojba, Kaštelir - Labinci, Kršan, Lanišće, Ližnjan, Lupoglav, Marčana, Medulin, Motovun, Oprtalj-Portole, Pićan, Raša, Sveti Lovreč, Sveta Nedelja, Sveti Petar u šumi, Svetvinčenat, Tar-Vabriga, Tinjan, Višnjan, Vižinada, Vrsar i Žminj

Sjedište Istarske županije i Skupštine Istarske županije je u Pazinu

Svečane sjednice Skupštine, u pravilu, se održavaju u Istarskoj sabornici - Dieta istriana u Poreču