best business plan presentation dental school essay help doctoral thesis on organizational culture change australian dissertation database passcode for discovery education business gcse coursework help custom writing service usa term papers stress scholarship essay for medical field

Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma

Na temelju članka 10. stavka 2. Odluke o otvaranju Posebnog računa Županijskog Poglavarstva – “Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre” (Službene Novine IŽ br.4/95) donosi se Izvješće o radu Posebnog računa Županijskog Poglavarstva - "Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre" za proteklo razdoblje i prosljeđuje kao Prijedlog na razmatranje i usvajanje Poglavarstvu i Skupštini Istarske Županije.
Poseban račun Županijskog Poglavarstva - “Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre” konstituiran je Odlukom o osnivanju koju je donijela Skupština Istarske županije 24. ožujka 1995. godine (Službene novine Istarske županije br. 4/95) s osnovnim ciljem pribavljanja povoljnih financijskih sredstava za potrebe dugoročnog financiranja (kreditiranja) agrara kao strategijske gospodarske grane Istarske županije i Republike Hrvatske.

Svrha i cilj njegovog osnivanja bila je uspostaviti djelotvoran sustav u iznalaženju i pružanju financijske pomoći poljoprivredi Istarske županije radi zaustavljanja negativnih trendova u svim segmentima primarne poljoprivredne proizvodnje te stavljanja u funkciju proizvodnje hrane svih raspoloživih resursa, poglavito poljoprivrednog zemljišta.