term papers good teacher business action plan examples wu wien master thesis writers services wordpress thesis custom navigation menu customer service essay pdf best dissertation writing service uk office business plan for telecommunication company how to write a criticism paper

Studija o ekonomskoj efikasnosti proizvođača mlijeka

Naručitelj Studije "Ekonomska efikasnost proizvođača mlijeka i pretpostavke razvoja proizvodnje mlijeka u Istarskoj županiji" je Udruga uzgajivača goveda i proizvođača mlijeka Istre „MLIKARICA“. Studija je rađena za područje Županije, s naglaskom na odabrane općine s razvijenijom proizvodnjom mlijeka. Izravnu korist od ciljanog projekta imaju svi proizvođači mlijeka na području Županije, a neizravnu korist će prema analizi stanja i mogućnosti imati slični projekti proizvođača mlijeka ili županijski projekti.

Cilj Studije je analizirati ekonomsku efikasnost sadašnje proizvodnje mlijeka i dati pretpostavke unaprjeđenja gospodarskog položaja proizvođača, a osnovna zadaća Studije je odrediti glavne činitelje ekonomske efikasnosti proizvodnje mlijeka u Županiji, te izdvojiti dio proizvođača sa sposobnošću razvoja i konkurentnosti svoje proizvodnje. Za konkurentni dio proizvođača će se definirati osnovni pravci razvoja, ocijeniti njihov sadašnji stupanj opremljenosti za razvoj i potrebe resursa.

Svrha Studije je izrada podloge proizvođačima mlijeka za preustroj proizvodnje i prometa mlijeka na području Županije, te sukladno tome zahtjev potpore od Županije i resornog ministarstva (opširnije).