uniq personal statement help famous essay writers world help essay introduction dissertation editors south africa master thesis expertise free business plan template uk small business preschool homework sheets to print buy a customized case study do my home work

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

Klasa: 021-04/09-01/55
Urbroj: 2163/1-01/8-09-1
Pazin, 28. travnja 2009.

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 – drugi pročišćeni tekst i 14/06)

SAZIVAM
104. sjednicu Poglavarstva Istarske županije (telefonska)

za utorak, 28. travnja 2009. godine
s početkom u 10,00 sati – telefonskim putem

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 

1. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na odluke Upravnih vijeća Istarskih domova zdravlja i Istarskih ljekarni o zamjeni nekretnina između zdravstvenih ustanova Istarski domova zdravlja i Istarske ljekarne.

 

Napomena:   

Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-105 ili 600-173.

 

Predsjednik
Poglavarstva Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.