argumentative essay conclusion essays philosophy life help in papers term writing ib history extended essay help which essay writing service is reliable application essay for university of illinois help mba admission essay buy yale college essay to buy

Stanje okoliša

Okoliš je prirodno okruženje: zrak, tlo, voda i more, klima, biljni i životinjski svijet u ukupnosti uzajamnog djelovanja i kulturna baština kao dio okruženja kojeg je stvorio čovjek.

U cilju poznavanja stanja sastavnih dijelova okoliša neophodno je uspostaviti sustavno mjerenje emisija, imisija, praćenje prirodnih i drugih pojava, praćenje kakvoće okoliša i promjena stanja u okolišu ili uspostaviti AKTIVNU ZAŠTITU.

Rezultati aktivne zaštite imaju za cilj, pored navedenoga, mogućnost brzih i pravovremenih intervencija ukoliko su prekoračene standardne vrijednosti pokazatelja onečišćenja koje su usvojene i definirane u zakonima i provedbenim aktima u domeni zaštite okoliša.

Na području Istre se sustavno prati kakvoća zraka, voda i mora od početka osamdesetih godina.

Istarska županija se aktivno uključila u sufinanciranje programa praćenja od 1996. godine.