my essay robinson crusoe customer service essay pdf write essay good customer service research essay citation adhd and homework help college admission essays online 2011

Plan navodnjavanja Istarske županije

Plan navodnjavanja za područje Istarskih slivova izrađen je 1998. godine od strane Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u suradnji sa Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, a danas je prihvaćen naziv Bazni plan navodnjavanja Istarske županije (kraće: BPNIŽ).Samim planom je bilo predviđeno navodnjavati cca. 22.000 ha poljoprivrednih površina iz 8 + 1 (Butoniga) akumulacije sa zahtjevom za vodom od 52 mil.m3/god.

Planirana vrijednost izgradnje Sustava za navodnjavanje iznosi 1.450.000.000,00 kn (cijene iz 1998.g.) uz predviđenu cijenu vode za navodnjavanje od 1,6 do 3,5 kn/m3.

BPNIŽ je prihvaćen od strane Poglavarstva IŽ u prosincu 2004.godine, a od 2005.je postao sastavnica Nacionalnog plana navodnjavanja RH (kraće: NAPNAV). Novelacija BPNIŽ-a (sažetak Novelacije) je izrađena 2007. godine od strane IGH PC Rijeka, dok je 04. veljače 2008.g. Plan prihvaćen na Skupštini Istarske županije (Službene novine IŽ br. 01/08). U suradnji sa jedinicama lokalne samouprave i potencijalnim korisnicima vode za navodnjavanje definirane su potrebe za navodnjavanje od 56.183 ha poljoprivrednih površina (uz pomoć anketnih upitnika i ortofoto karata Istarske županije) čiji su zahtjevi za vodom povećani na cca. 97 mil.m3/god.

Izradu Novelacije BPNIŽ, kao i svu ostalu projektnu dokumentaciju u sastavu NAPNA, sufinancirale su u omjeru 50% - 50% Hrvatske vode i Istarska županija(u suradnji sa jednicama lokalne samouprave).
Novina Novelacije u odnosu na BPNIŽ je da se izgradnja sustava predviđa u fazama