college essay double space help writing birthday wishes how to write a good introduction to an essay do my engineering assignment astronomy homework answers do your homework in chinese customer service hotels essays editing thesis research essay citation

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

Klasa: 021-04/09-01/22
Urbroj: 2163/1-01/8-09-2
Pazin, 24. ožujka 2009. 

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 – drugi pročišćeni tekst i 14/06)

 SAZIVAM
101. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 26. ožujka 2009. godine
s početkom u 11,00 sati u prostorima
Grada Rovinja - Rovigno
Trg Matteotti 2

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED 

1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju informacije o Županijskoj bazi projekata financiranih sredstvima Europske unije i drugih međunarodnih izvora,

2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju inicijative za osnivanje Instituta za međuregionalnu suradnju i europske integracije,

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju informacije o radu Jadranske euroregije,

4.  Prijedlog Zaključka o prihvaćanju informacije o projektima kandidiranim na programe Europske unije tijekom 2008. godine:

a) Program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska/ IPA CBC Slovenia - Croatia 2007 – 2013,
b) Transnacionalni program za jugoistočnu Europu/ Transnational Cooperation Programme South East Europe (SEE),
c) Program Europa za građane/ Europe for citizens' Programme,
d) Transnacionalni program Mediteran/ Transnational Mediterranean Programme (MED).

5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju informacije o projektima odobrenim za financiranje u 2008. godini čija je implementacija u tijeku:

a) PRO. V.I.C. - Promotion and Valorisation of Istrian Cattle/ Promocija i  valorizacija istarskog goveda,
b) R.E.D.D. H.I.L.L. - Rural and Economic Development of a  Disadvantaged Historical Istrian Locality/ Ruralni i ekonomski razvoj nerazvijenog povijesnog istarskog lokaliteta,
c) MET.R.IS - Research Centre for Metal Industry in Istrian County/  Istraživački centar za metalnu industriju u Istarskoj županiji
d) I.C.E. – Istria Communicating Europe,
e) ALL.4.EU: CITIZENS FOR EUROPE,
f) FORÊT MODÈLE - Coordination of regional policies for the forest with  the help of a new governance instrument : the "model forest"
g) PROTECT - An Integrated European Model to Protect the Mediterranean Forests from Fire.

6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju informacije o projektima financiranim temeljem Regionalnog zakona 15/94 Regije Veneto,

7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju informacije o realizaciji programa SEENET II. - Rebuilding the Bridges of Dialogue and Cooperation in South-eastern European Countries/ Izgraditi mostove dijaloga i suradnje u jugoistočnoj Europi,

8. Provedba Programa edukacije i stručnog usavršavanja u Uredu Istarske županije u Bruxellesu:

a) Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za odabir kandidata u postupku provedbe Programa edukacije i stručnog usavršavanja u Uredu Istarske županije u Bruxellesu,
b) Prijedlog Zaključka o objavi natječaja za prijem dva stažista u Ured Istarske županije u Bruxellesu u 2009. godini. 

9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju informacije o realizaciji programa Eurodyssée u 2008. godini,

Nakon završetka sjednice Poglavarstva, predviđeno je razgledavanje materijala nastalih implementacijom projekata financiranih sredstvima Europske unije i drugih međunarodnih izvora (Centro di ricerche storice, Muzej Batana, Zbirka starih majstora muzeja u Rovinju).

Napomena:  
Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na  tel. 372-105 ili 600-173.

 

Predsjednik
Poglavarstva Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.