homework help thesaurus allan nevins dissertation prize high school resume for college admission should college athletes be paid essay sample of review of literature for research us history term papers

Nadopuna dnevnog reda 94. sjednice Poglavarstva

Na samoj sjednici, dnevni red je proširen slijedećim točkama:

22.

a) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju Projekta MPRRR - Marketinška priprema poljoprivredno-prehrambenih proizvoda - "Muškat ruža porečka - desertno vino"
b) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju Projekta MPRRR - Marketinška priprema poljoprivredno-prehrambenih proizvoda - "Tehnološka i marketinška priprema mesa Istarskog goveda"

23.

a) Prijedlog Zaključka o dodjeli stipendije temeljem članka 14. Pravilnika o dodjeli stipendije studentima Istarske županije - Grbić Ivana
b) Prijedlog Zaključka o dodjeli stipendije temeljem članka 14. Pravilnika o dodjeli stipendije studentima Istarske županije - Radolović Rade
c) Prijedlog Zaključka o dodjeli stipendije temeljem članka 14. Pravilnika o dodjeli stipendije studentima Istarske županije - Soldatić Mila