james kruger writer school paper homework project help best essays writing service best dissertation writing service uk history sample research papers apa loan officer business plan safe assignment for students dogpile psychology essay writing service phd research proposal in criminology

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/08-01/214
Urbroj: 2163/1-01/4-08-1
Pazin, 20. studenoga 2008.

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06) i članka 49a Izmjena i dopuna Poslovnika županijskog poglavarstva Istarske županije

SAZIVAM
87. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za četvrtak, 20. studenoga 2008. godine
s početkom u 13,00 sati - telefonskim putem

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

1. Prijedlog Odluke o odabiru ponude za nabavu radova rekonstrukcije kotlovnice u Srednjoj školi Buzet,

2. Prijedlog Odluke o poništenju postupka javne nabave usluge izrade dokumentacije i provođenja nadzora za investicijsko održavanje osnovnih škola Istarske županije u 2008. godini - ponovljeni postupak,

3. Prijedlog Odluke o poništenju postupka javne nabave usluge izrade dokumentacije i provođenja nadzora za investicijsko održavanje srednjih škola i učeničkih domova Istarske županije u 2008. godini - ponovljeni postupak

  

Predsjednik
Poglavarstva Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.