what i really wanted to write in my admissions essays actuarial science assignment help best college application essay service uk gantt chart for dissertation pay for dissertation masters example of written research proposal best custom paper business plan simulation phd research proposal in criminology

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/08-01/58
Urbroj: 2163/1-01/8-08-1
Pazin, 20. ožujka 2008.

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06)

S A Z I V A M
64. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za 27. ožujka 2008. godine
s početkom u 11,00 sati u prostoru
Istarska županije u Puli, Flanatička29

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

1.

a) Godišnji obračun Proračuna Istarske županije za 2007. godinu,
b) Godišnji obračun Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2007. godinu,
c) Konsolidirani Godišnji obračun Proračuna Istarske županije za 2007. godinu,

2.

a) Izvješće o radu Stručne službe za poslove Skupštine i Poglavarstva u 2007. godini,
b) Izvješće o radu Upravnog odjela za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu za 2007. godinu,
c) Izvješće o radu Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije za 2007. godinu,
d) Izvješće o radu Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije za 2007. godinu,
e) Izvješće o radu Upravnog odjela za turizam za 2007. godinu,
f) Izvješće o radu Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije za 2007. godinu,
g) Izvješće o radu Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu za 2007. godinu,

  • Izvješće o radu Posebnog računa Županijskog Poglavarstva "Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre" za 2007. godinu,

h) Izvješće o radu Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije za 2007. godinu,
i) Izvješće o radu Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport Istarske županije za 2007. godinu,
j) Izvješće o radu Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine za 2007. godinu,
k) Izvješće o radu Kabineta župana Istarske županije za 2007. godinu,

3.

a) Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana za zdravlje građana Istarske županije u 2007. godini,
b) Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvaćanju Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje građana Istarske županije za 2008. godinu,

4. Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za nabavu usluge najma osobnih automobila,

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na na tel. 372-101 ili 600-173

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.