world literature essay help of mice and men loneliness essay nursing research thesis application letter cover letter why should marijuana be legalized essay annotation dissertation

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/07-01/182
Urbroj: 2163/1-01/8-07-1
Pazin, 20. studenoga 2007.

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06) i članka 49 a Izmjena i dopuna Poslovnika županijskog poglavarstva Istarske županije

S A Z I V A M
56. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 20. studenoga 2007. godine
s početkom u 11,00 sati  - telefonski
Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

Prijedlog Zaključka o rješavanju problema rada tvrtke Rockwool Adriatic d.o.o. u Pićnu

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.