a raisin in the sun research paper phd thesis smes dissertation writing services canada assignment availability code 31 business plan nursery example of term paper introduction

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/07-01/69
Urbroj: 2163/1-01/8-07-1
Pazin, 04. svibnja 2007.

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst)

S A Z I V A M
42. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 8. svibnja 2007. godine
s početkom u 11,00 sati
u prostorijama Općine Grožnjan

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I     R E D

1. Informacija o dosadašnjem tijeku realizacije programa EU i drugih programa međunarodne suradnje

a) Parenzana,
b) Heart of Istria,
c) Veletržnica riba u Poreču
d) Izgradnja kapaciteta za gospodarsko-prostorno planiranje u Hrvatskoj s posebnom pažnjom usmjerenom na buduću poslovnu zonu Tison u Vodnjanu,
e) Prezentacija Ekonomsko-urbanističke studije na području Završja - Pjamonte Rural hotel Village

2. Informacija o konstituirajućim sjednicama Komisija Jadranske euroregije,

3. Prijedlog Rješenja o imenovanju odgovornih osoba nadležnih tijela za koordinaciju i pripremu korištenja Pojedinih programa EU i drugih programa međunarodne suradnje,

4. Prijedlog Rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Savjeta za europske integracije IŽ,

5.

a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na raspisivanje natječaja za edukaciju i stručno usavršavanje studenata u Uredu Instituta regija Europe (IRE) u Salzburgu,
b) Prijedlog Odluke o utvrđivanju materijalnih prava studenata upućenih na edukaciju i stručno usavršavanje studenata u Ured Instituta regija Europe (IRE) u Salzburgu,
c) Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za odabir kandidata za stručno usavršavanje u Salzburgu.

Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.