dissertation page best online resume writing services australia essays for you transfer college essay que significa do your homework write homework write homework 124 help essay custom writing uk essays dissertation droit administratif homework stress facts

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Klasa: 021-04/06-01/95

Urbroj: 2163/1-01/4-06-1

Pazin, 4. svibnja 2006.

 

ČLANOVIMA KLUBA ISTARSKOG DEMOKRATSKOG SABORA

 

 

Predmet: Poziv na sjednicu Kluba vijećnika IDS-a

 

 

Sazivam Klub vijećnika Istarskog Demokratskog Sabora

 

 

za ponedjeljak, 15 svibnja 2006. godine

s početkom u 16,00 sati

u Maloj koncertnoj dvorani Spomen doma u Pazinu

 

prije 16. sjednice Županijske skupštine Istarske županije, kako bi se ukratko raspravljalo o dnevnom redu.

 

 

Predsjednica Kluba IDS-a

Orijana Lukić, v.r.