real estate agent business plan template components of good research university of south australia phd thesis thesis wuthering heights custom writing service usa phd thesis achieve research proposal background

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Klasa: 021-04/06-01/97

Urbroj: 2163/1-01/4-06-1

Pazin, 4. svibnja 2006.

 

 

ČLANOVIMA KLUBA HDZ-a

 

 

Predmet: Poziv na sjednicu Kluba vijećnika HDZ-a

 

 

Sazivam Klub vijećnika Hrvatske demokratske zajednice

 

 

za ponedjeljak, 15. svibnja 2006. godine

s početkom u 16,00 sati

u prostorijama Istarske županije u Pazinu, Dršćevka 3

 

prije 16. sjednice Županijske skupštine Istarske županije, kako bi se ukratko raspravljalo o dnevnom redu.

 

 

 

Predsjednik Kluba HDZ-a

Marino Roce, v.r.