do you need a business plan essay for school application writing a dissertation with secondary data best buy cover letter academic essay writing services uk should college athletes be paid essay

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Klasa: 021-04/06-01/98

Urbroj: 2163/1-01/4-06-1

Pazin, 4. svibnja 2006.

 

 

ČLANOVIMA KLUBA HSU-a

 

 

Predmet: Poziv na sjednicu Kluba vijećnika HSU-a

 

 

Sazivam Klub vijećnika Hrvatske stranke umirovljenika

 

 

za ponedjeljak, 15. svibnja 2006. godine

s početkom u 15,30 sati

u prostorijama Istarske županije u Pazinu,

Dršćevka 3 - Salon

 

prije 16. sjednice Županijske skupštine Istarske županije, kako bi se ukratko raspravljalo o dnevnom redu.

 

 

 

Predsjednik Kluba HSU-a

Silvano Hrelja, v.r.