how to write conclusion in dissertation do financial analysis business plan ruby conditional assignment components of good research online check writing service writing reaction papers college application report writing 2013 order essay paper online research paper conclusion paragraph

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Klasa: 021-04/06-01/83

Urbroj: 2163/1-01/4-06-1

Pazin, 4. svibnja 2006.

 

 

ČLANOVIMA KLUBA IDF-a

 

 

Predmet: Poziv na sjednicu Kluba vijećnika IDF-a

 

 

Sazivam Klub vijećnika IDF-a

 

 

za ponedjeljak, 15. svibnja 2006. godine

s početkom u 16,00 sati

u Maloj sali za sastanke Spomen doma u Pazinu,

 

 

prije 16. sjednice Županijske skupštine Istarske županije, kako bi se ukratko raspravljalo o dnevnom redu.

 

 

 

Predsjednik Kluba IDF-a

Oriano Bulić, v.r.