resume and cv writing services in london my homework.com paul duhamel phd thesis comment faire une bonne dissertation philosophique online banking essay affordable article writing services

Transportni sustav

Transportni plinovodni sustav u Istarskoj županiji sačinjavaju dva magistralna plinovoda koji po svom obliku tvore slovo “V“, jer svojim koridorima na neki način prate istočnu i zapadnu obalu:

  • Plinovod Ivana – Pula – Karlovac: povezuje sjevernojadranska nalazišta plina s kontinentalnim visokotlačnim sustavom i svojim koridorom prati istočnu obalu. Dimenzija cijevi je DN 700, radni tlak 75 bara, a godišnji kapacitet 1,5 mlrd.m³. Duljina kopnenog djela plinovoda iznosi 191 km (trasa u Istarskoj županiji 54,6km). Na području Istarske županije pored Terminala Pula koji je lociran blizu Vodnjana, postoje još dvije mjerno-redukcijske stanice: MRS Labin i MRS Kršan. U mjerno-redukcijskim stanicama se plin reducira na srednji ili niski tlak i predaje distribucijskim plinovodima. Grad Pula i okolna naselja (Vodnjan, Fažana, Medulin i Ližnjan) opskrbljivat će se plinom iz Terminala Pula.
  • Plinovod Vodnjan – Umag: kreće iz Terminala Pula i završava u Umagu (Industrijska zona Ungarija) i u svom koridoru prati zapadnu obalu. Dimenzija cijevi je DN 300, radni tlak 50 bara, a godišnji kapacitet 300 mln.m³, a duljina  plinovoda 71 km. Plinovod ima četiri mjerno-redukcijske stanice: MRS Rovinj ( za opskrbu Rovinja, Bala), MRS Poreč (za opskrbu Poreča, Funtane, Vrsara i Tara), MRS Kovri ( za opskrbu Novigrada, Brtonigle i Buja) i MRS Umag (za opskrbu Umaga).

Transportni sustav je u vlasništvu tvrtke Plinacro koja i upravlja njime. Njime se transportira plin na veće udaljenosti, a služi da preuzeti plin (od nalazišta ili nekog drugog izvora) transportira do distributera.